AGB

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παράδοσης και Επιχειρήσεων (ΓΟΠ) της εταιρείας
Mecosmeo
Raiffeisenstr. 2 / D2
63110 Rodgau
info@mecosmeo.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR). Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/

1.mecosmeo είναι μια εταιρεία πώλησης καλλυντικών προϊόντων και αξεσουάρ νυχιών και προμηθεύει αποκλειστικά το εμπορικό εξειδικευμένο εμπόριο. Τα προϊόντα της mecosmeo μπορούν να παραγγελθούν αποκλειστικά υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και παράδοσης. Με την παραγγελία και την παραλαβή της παράδοσης, οι όροι αυτοί γίνονται αποδεκτοί. Οι παραγγελίες που θα παραληφθούν πριν από αυτό θα διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, παραδόσεις και υπηρεσίες μεταξύ της mecosmeo και των πελατών της. Τυχόν αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις του πελάτη απορρίπτονται ρητά. Όλες οι αποκλίσεις απαιτούν ρητή γραπτή επιβεβαίωση για να ισχύσουν.

3. η σύμβαση συνάπτεται μόνο μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την mecosmeo. Όλες οι προσφορές της mecosmeo υπόκεινται σε αλλαγές. Οι τιμές μας βασίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες τιμοκαταλόγους.

Με τη δημοσίευση του καταλόγου, όλες οι προηγούμενες τιμές χάνουν την ισχύ τους. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών πριν από την παραγγελία, καθώς και για σφάλματα εισαγωγής και ηλεκτρονικής μετάδοσης. Επίσης, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στον παρόντα κατάλογο. Οι τιμές που αναφέρονται στον κατάλογο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα αποστολής.

Οι τιμές που αναφέρονται στον κατάλογο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν εντός Γερμανίας από την αποθήκη, συν τον ισχύοντα νόμιμο ΦΠΑ και τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής. Για τις εθνικές αποστολές χρεώνουμε 6,50€ και για την αντικαταβολή 4,-€ επιπλέον των κανονικών εξόδων αποστολής ανά παράδοση που αναφέρονται παρακάτω. Για αξία παραγγελίας 200€ καθαρά, η αποστολή γίνεται δωρεάν. Για τις διεθνείς αποστολές, θα χρεώνονται οι τρέχουσες τιμές αποστολής.
Η ελάχιστη αξία παραγγελίας για αποστολές είναι 50,00 € καθαρά. Για παραγγελίες κάτω των 50,00€ διατηρούμε το δικαίωμα να μην εκτελέσουμε την παραγγελία λόγω του υψηλού κόστους επεξεργασίας. Για παραδόσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, ο υπολογισμός του νόμιμου ΦΠΑ στη Γερμανία μπορεί να παραληφθεί, εάν δηλώσετε τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ.

Η πληρωμή γίνεται με μετρητά κατά την παράδοση και με προκαταβολή.

Ο χρόνος παράδοσης είναι 2-4 εργάσιμες ημέρες.

8. Οι αλλαγές στο σχεδιασμό ή το χρώμα των προϊόντων, καθώς και οι τεχνικές βελτιώσεις ή αλλαγές επιφυλάσσονται ρητά.

9. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της mecosmeo μέχρι την πλήρη εξόφληση.

10. Τα προϊόντα mecosmeo μπορούν να πωλούνται μόνο στην αρχική τους συσκευασία- δεν επιτρέπεται να επανατοποθετηθούν, να ξαναγεμιστούν ή να επανασυσκευαστούν.

11. Οι καταγγελίες καθώς και οι εσφαλμένες και ελλιπείς παραδόσεις αγαθών που οφείλονται σε προφανή ελαττώματα μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο εάν αναφερθούν αμέσως μετά την παραλαβή. Οι ζημιές κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφέρονται αμέσως εγγράφως στην υπεύθυνη εταιρεία μεταφοράς και στη mecosmeo. Οι μη δωρεάν επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.

(12) Σε περίπτωση δικαιολογημένων ελαττωμάτων, θα πάρουμε πίσω τα ελαττωματικά αγαθά, εφόσον είναι άθικτα και αχρησιμοποίητα, και θα παραδώσουμε άψογα αγαθά.
Ο πελάτης έχει το νόμιμο δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης της εύλογης προθεσμίας παράδοσης, με τους περιορισμούς των παρόντων όρων παράδοσης και πληρωμής.

13. οι απεικονίσεις μπορεί να είναι παρόμοιες.

Η προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις και δικαιώματα λόγω ελαττωμάτων - ανεξάρτητα από τη νομική βάση - είναι ένα έτος. Η προθεσμία παραγραφής ισχύει και για άλλες αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον μας, ανεξάρτητα από τη νομική βάση. Ισχύει επίσης στο βαθμό που οι αξιώσεις δεν σχετίζονται με ελάττωμα. Η ανωτέρω προθεσμία παραγραφής δεν ισχύει σε περίπτωση πρόθεσης ή αν ένα ελάττωμα αποκρύφθηκε με δόλο ή αν θεωρήθηκε εγγύηση για την ποιότητα του παραδοτέου. Σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος, αντί της προαναφερθείσας προθεσμίας ισχύουν οι ισχύουσες προθεσμίες του άρθρου 438 παράγραφος 1 αριθ. 2 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας) ή αριθ. 3 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας), εξαιρουμένης της παράτασης της προθεσμίας σε περίπτωση δόλιας πρόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 438 παράγραφος 3 BGB. Επιπλέον, η προθεσμία παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή της ελευθερίας, αξιώσεις βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα, παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια ή υπαίτια παράβαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η προθεσμία παραγραφής για όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης αρχίζει με την παράδοση. Οι ανωτέρω διατάξεις καλύπτουν επίσης την επιστροφή των άσκοπων δαπανών.

Η προθεσμία παραγραφής μιας απαίτησης εναντίον μας δεν αναστέλλεται από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τους εκπροσώπους μας με τον ενάγοντα. Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον μας θεωρούνται ότι έχουν αποτύχει με άμεση ισχύ, εκτός εάν το αντίθετο δηλωθεί εγγράφως από εμάς ή τους εκπροσώπους μας.

16. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της mecosmeo μέχρι την πλήρη εξόφληση. Αυτό ισχύει επίσης για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη μεταπωληθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ενδέχεται να επιβληθούν τόκοι με το νόμιμο επιτόκιο. Το δικαίωμα διεκδίκησης περαιτέρω αποζημιώσεων διατηρείται ρητά.

Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα παρακράτησης, εκτός εάν η ανταπαίτηση του πελάτη είναι αναγνωρισμένη ή νομικά κατοχυρωμένη.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης.

Τόπος εκτέλεσης και δικαιοδοσίας είναι το Rodgau. Εάν ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος έμπορος, το Rodgau θα είναι επίσης ο συμφωνημένος τόπος δικαιοδοσίας.

20. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της mecosmeo γίνονται δεκτοί με μια παραγγελία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, για οποιονδήποτε λόγο, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται. Οι προφορικές συμφωνίες απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ODR και το άρθρο 36 VSBG:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr βρείτε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 14 (1) ODR-VO και § 36 VSBG:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr βρείτε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.